Instruktion provtagning PRA

Instruktion provtagning PRA

För klinik ögonundersökning samt ta blodprov

Boka tid hos en ögonlysare, se länk https://www.ssvo.se/ogonlysning/

När din hund ska ögonlysas måste den vara ID-märkt (öronmärkt eller chipmärkt). Du skall ha
med dig stamtavlan så att veterinären kan kontrollera märkningen. Du får fylla i djurets
identitet och ditt namn och din adress på ett intyg och med din namnunderskrift godkänna att
undersökningsresultatet skickas till SKK. Där blir resultatet offentligt. Det är bra om Du tar
med dig tidigare ögonlysningsresultat.
Meddela vid tidsbokning att hunden ingår i ett projekt för att samla in resultat både kliniskt
och via ett blodprov som ska skickas till SLU.
Hundägaren betalar för den kliniska ögonundersökningen och SLU betalar för blodprovet.

Följande blanketter behöver du skriva ut och ska tas med till ögonlysaren.

Instruktioner till provtagande veterinär:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/info-o-anvisn-170605.pdf

Biobanksmedgivaravtal:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/medgivaravtal-200508.pdf

SLU behöver också får ta del av den kliniska undersökningen.

Tack för din medverkan!