Uppföljning RAS – HD och MH

Status i MARS månad 2019 för två av våra viktigaste
MÅL: 60 % ska höftledsröntgas och 60 % ska komma till start på MH (Mentalbeskrivning Hund).
Hastighetsmätarna här nedan redovisar hur det ser ut för årskull 2017 (under 2019 fyller de två år). I diagrammen därunder kan du se hur det ser ut för varje år de senaste 10 åren. Det gröna fältet går från 0-60% och det gula därefter upp till 100%.
Överst ligger HD och därunder ligger MH.

I diagrammen här nedan kan ni se historiken, dvs. hur det har sett ut per registreringsår de senaste 10 åren.