Kallelse & handlingar

Handlingarna till 2020 år årsmöte har flyttats till arkivet.
http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/arkiv/
Ny kallelse för årsmötet 2021 ska enligt stadgarna läggas ut senast den 31 december 2020.
/Styrelsen

Vi har ny valordning varför valberedningen redan har lagt ut sitt första förslag till ny styrelsen för verksamhetsåret 2021-2022.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021-2022

Nu har vi fått valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2021-2022.

Fram till senast den 15 december kan ni medlemmar lämna in ytterligare förslag på personer som ni vill nominera till en post i styrelsen.

Ni ska maila till sekreterare@svenskacollieklubben.se
Ange namn, kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer, samt till vilken post. En person kan bara nomineras till en post.