Samarbetspartners

SAMARBETSPARTNERS

Studiefrämjandet som samarbetspartner. Studiefrämjandet, Sfr, kan hjälpa LA med t ex:

  • studiematerial 
  • planering av utbildningar 
  • administration (även löneadministration) 

De har även egna kurser att erbjuda, t ex ledarutvecklingskurser.
Studiefrämjandet är ett av Sveriges större studieförbund och har ett antal folkrörelser som medlemsorganisationer, b la SKK och SBK. 

Ekonomiskt bidrag från Studiefrämjandet

Studiefrämjandet kan eventuellt lämna ekonomiska bidrag för LA-områdets aktiviteter. Möjligheten att få bidrag varierar mellan olika Sfr-distrikt. Kontakta ert distrikt för besked om vad som gäller.
Adress och telefonnummer finns på Studiefrämjandets hemsida www.studieframjandet.se 
Ni kan också ringa till Studiefrämjandets förbundskansli, tel 08-545 70 700, för att få adress och telefonnummer till ert distrikt.

Arrangemang (folkbildningar) som kan ge bidrag

Studiecirklar:
En grupp om minst 3 personer (barn under 12 år får delta, men räknas ej in) som träffas minst 3 gånger kring ett gemensamt ämne, för att lära sig mer. Man kan t ex ordna en studiecirkel i föreningskunskap för LA-områdets styrelse eller andra ledare. Här inräknas också träningsträffar, som innehåller en stor del teori.

Kurser:
En eller flera heldagar. Antal timmar som krävs per dag, är olika beroende på hur många dagar kursen varar.

Kulturprogram:
Verksamhet eller produktion som visas inför publik, t ex föreläsning, filmvisning, utställning (typ skärmutställning och infobord – ej hundutställning).

Övrig folkbildning:
Kan jämföras med en studiecirkel, men kan vara en till flera träffar, t ex funktionärsträffar kring ett tema, såsom verksamhetsplanering, ekonomisk planering, framtagande av nytt material. Ungdomsverksamhet för barn under 12 år, i t ex studiecirkelform, går under övrig folkbildning.
Hit räknas också kurser som inte uppfyller kraven på tider och antal deltagare. 

Tänk efter noga när ni gör årets verksamhetsplan – vilka aktiviteter kan omsättas till ovan nämnda folkbildningstermer? Kontakta ert lokala Sfr-distrikt om ni har frågor.

Ansökan om bidrag m m

Tag kontakt med Sfr-distriktet när lokalområdets verksamhetsplanering är klar.  Utse gärna någon att vara kontaktperson mot Sfr.
Kulturprogram ska ansökas inom det Sfr-distrikt arrangemanget ligger. För övriga arrangemang ansöker man om bidrag där deltagarna hör hemma, d v s man kan behöva ansöka om bidrag från flera Sfr-distrikt.

Studiefrämjandets logotyp

Studiefrämjandets logotyp ska alltid finnas med i annonser, utskick, PM m m, som rör aktiviteter där Studiefrämjandet är samarbetspartner.

Redovisning till Studiefrämjandet

Redovisning ska göras på de blanketter som Studiefrämjandet lämnar ut.