Att arrangera Exteriörbeskrivning

ATT ARRANGERA EXTERIÖRBESKRIVNING

Exteriörbeskrivning kan arrangeras både ihop med mentaltest eller som ett separat arrangemang. SCK samt LA kan arrangera exteriörbeskrivning.

Det finns speciellt utbildade exteriörbeskrivare för varje ras. SCK har för närvarande 5 exteriörbeskrivare. Förutom dessa kan även exteriördomare för collie användas, men det är inte alla exteriördomare som har erfarenhet av att beskriva. Välj därför i första hand en av för collieraserna utbildad exteriörbeskrivare, därefter en erfaren exteriördomare.

Exteriörbeskrivare: Collie

NamnOrtTfnMail
Carlsson, MargarethaLiden070-6510034fancymore.mc@gmail.com
Hawkins, MargaretaÅsa0340-651964lolo.hawkins@telia.com
Nooni, AngelitaTenhult070-9318982angelita@angelita.se
Persson, KerstinBillesholm070-5982773sbkrus@hotmail.com
Widmark, KerstinHärnösand070-1812614vidmarkkerstin@gmail.com

Om exteriörbeskrivning
Exteriörbeskrivning är en noggrann och detaljerad genomgång av hunden där exteriörbeskrivaren redovisar hundens exteriör på ett protokoll som är gemensamt för alla bruksraser.
Läs mer om exteriörbeskrivning

Att arrangera Exteriörbeskrivning

Du anmäler en beskrivning via SBK Tävling. Arrangemanget måste ske på en officiell plats som t.ex. en klubb. Det är möjligt att med kort varsel lägga in en Exteriörbeskrivning men kontakta då kansliet.

Det finns ett speciellt protokoll som du kan ladda ner här >>> https://brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/3_avel_halsa/korning/Resultatlista%20Exteri%C3%B6rbeskrivning%20fr%C3%A5n%2018%20m%C3%A5n_NY_2017-01-01.pdf

Resultatredovisning
Protokoll:
Posta 1 ex till Monica Johansson,  Stavby-nyby 59, 74794 ALUNDA 
Ägaren till hunden som beskrivs erhåller det andra protokollet.

Resultatlistan som ska undertecknas av beskrivaren, postas till kansliet: SBK, Box 4, 123 21 Farsta.
Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Regelverk exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivning kan hållas för alla hundar av brukshundras som fyllt ett år. För att arrangera exteriörbeskrivning för hundar äldre än 18 månader lägger arrangören ut tillfället i SBK Tävling där all anmälan, betalning och resultatredovisning i form av godkänd eller ej godkänd sker. Det finns ingen övre åldersgräns för att göra exteriörbeskrivning.

Anmälan av deltagare sker vi SBK Tävling och det kostar 150 kr.

Arrangera korning
I korning ingår ett mentaltest och en exteriörbeskrivning. Det går bra att arrangera varje del för sig, mentaldelen respektive exteriördelen eller båda vid ett tillfälle.