Att arrangera MH

ATT ARRANGERA MENTALBESKRIVNING

När SCK arrangerar mentalbeskrivning

Nedan hittar du länkar till aktuella dokument som alla ligger på SBK:s hemsida. I de allmänna anvisningarna och regelverket står det mesta ni behöver veta. Det viktigaste finns redovisat här nedan, men när ni arrangerar MH så måste ni vara inlästa på vad som gäller.

Allmänna tips

  • Tag gärna telefonkontakt med beskrivare och provledare någon vecka innan provet (de ska naturligtvis ha ett skriftligt PM i alla fall). Inbjudan skall alltid skicka till alla funktionärer.
  • Glöm inte att ordna mat och fika till funktionärerna. 
  • Ha alltid en extra startpistol och extra patroner i reserv.
  • Samarbeta gärna med de lokala brukshundklubbarna. De har ofta testbanor och utbildade funktionärer som gärna ställer upp.

Regler och anvisningar

Du hittar alla aktuella dokument på SBK:s hemsida
http://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/
Läs igenom dem noga! 

Regler MH
Regler för mentalbeskrivning hund (MH) innehåller bl.a. information om reglernas tillämplighet, vem som har rätt att anordna MH, villkor för deltagande, prioriteringsordning och regler för funktionärer.

Allmänna anvisningar MH
De Allmänna anvisningarna är ett komplement till reglerna och innehåller information om ansökan om att arrangera mentalbeskrivning, mentalbanornas placering, resultatredovisning, anmälan, avgifter, PM med mera.

Utförandeanvisningar MH
Utförandeanvisningarna redogör i detalj för hur varje moment skall utföras i en mentalbeskrivning. Finns även översatt till engelska och tyska.

Det är nya utförandeanvisningar som gäller från 2021-01-01.
Den svenska versionen finns i listan uppe till höger. Den nya engelska respektive tyska versionen kommer att läggas ut när de är uppdaterade.

Beskrivningsmall, nyckel, MH
Beskrivningsmallen, nyckel, finns med på MH-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Finns även översatt till engelska och tyska. Den svenska nyckeln finns i listan till höger, medan den engelska respektive tyska versionen håller på att uppdateras.

Vem får arrangera MH samt Uppfödar-MH

Arrangör
Arrangör är den klubb som hanterar provet. Arrangören lägger upp sin mentalbeskrivning hund (MH) på SBK Tävling.

Rätt att arrangera
Rätt att arrangera mentalbeskrivning hund har rasklubbar, distrikt, lokalklubbar samt klubbar utanför Svenska Brukshundklubben (SBK) som har arrangörsavtal.

Uppfödar-MH
Rätt att arrangera har lokalklubb eller rasklubb. Avsikten är att en uppfödare ska få möjlighet att mentalbeskriva en kull ur sin uppfödning, alternativt minst fem hundar från samma uppfödare vid ett och samma tillfälle. För att uppfödar-MH ska godkännas ska arrangören meddela SBK kansliet i förväg med namn på den/de uppfödare som klubben arrangerar MH åt. Finns fler anmälda hundar än det gällande maxantalet, sker efter prioritering enligt nedan.

Prioritering när rasklubb är arrangör
Då rasklubb står som arrangör äger denna först rätt att prioritera fritt inom den egna rasen.

Om plats finns för hundar av andra raser skall prioritering göras enligt följande:
1. hund av SBK-ras i behov av MH för registrering av avkomma.
2. hund av SBK ras som är i behov av MH för tävlande
3. hund som ska utbildas i SBK:s verksamhet för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren. Om det är en oregistrerad hund är deltagandet inofficiellt utan officiell registrering av resultatet.
4. Finns fler anmälda hundar än det gällande maxantalet, sker efter prioritering ovan, lottning.

Det praktiska vid arrangemang av MH

Ansökningstid
Planerade mentalbeskrivningar ska läggas in i SBK tävling senast 31 december för det kommande året. Samtidigt informeras berört SBK distrikt om dessa datum.
Vid behov kan extra mentalbeskrivningar arrangeras.
Arrangör skall lägga in provet i SBK Tävling senast 1 vecka före beskrivningsdatum.

Anmälan
Anmälningsavgift fastställs av SBK (FS). Avgiften består av en administrativ avgift (för arrangörens omkostnader) och en startavgift.
Vid anmälan betalas hela avgiften in. Den administrativa delen måste inte alltid återbetalas.

Anmälan och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast tre (3) veckor före beskrivningen.

PM till funktionärer och deltagare samt återbudsbrev ska vara vederbörande tillhanda senast en (1) vecka före beskrivningen. PM ska innehålla tidsplan. Arrangören ska även lägga in PM i SBK tävling senast en (1) vecka före beskrivningen.

> (opens in a new tab)”>För exempel på hur ett PM kan utformas >>

Arvode och ersättningar
För aktuella arvoden/ersättningar titta på Brukshundklubbens hemsida
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/arvoden/
OBS: Det är mycket viktigt att ta personuppgifter inkl. personnummer vid utbetalning av arvoden och ersättningar samt att därefter meddela den centrala kassören som hanterar eventuella sociala avgifter.

Kontrollera alltid, efter beskrivningen, att protokollet är fullständigt ifyllt och att beskrivaren skrivit under protokollet.

Deltagarförteckning
Deltagarförteckningen fylls i av arrangören. Mentalbeskrivare, provledare och figuranter ska dock skriva under. Som arrangör anges Svenska Collieklubben samt vilket LA. Observera att hela Svenska Collieklubben måste skrivas ut, det räcker ej med SCK. 

Provledaren har ansvaret för att deltagarförteckningen är rätt ifylld. Innan han/hon skriver på måste deltagarförteckningen således vara fullständigt ifylld.

Kontroll av Id-märkning
Arrangören ska kontrollera Id-märkningen på varje deltagande hund, så att den överensstämmer med både protokoll, deltagarförteckning och uppvisat registreringsbevis/ID-bevis. Från och med 2002-01-01 skall arrangör tillhandahålla scanner för avläsning av microchip.

Resultatredovisning
Redovisning av MH ska göras i SBK tävling inom 8 dagar. Mentalbeskrivarrapporten ska mailas till kansliet i samband med redovisningen.
Kopia av resultatlista ska tills vidare postas till distriktet