Förtjänsttecken

FÖRTJÄNSTTECKEN

Uppskattade funktionärer eller representanter kan nomineras till Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i brons, silver och guld.

Om förtjänsttecknet
Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken instiftades 1972 och är ett runt tecken som är 24 mm i diameter. Framsidan upptas av Brukshundklubben emblem, omgivet av en eklövskrans.

Förtjänsttecknet utdelas i tre valörer: brons, silver och guld.

Grundläggande meriter
Brukshundklubbens förtjänsttecken kan tilldelas:

  • Funktionär eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att Brukshundklubbens verksamhet gagnats
  • Representant från samverkande organisation eller myndighet inom eller utom landet.

Anvisning
Som funktionär inom Brukshundklubben räknas bland andra:

  1. Föreningsfunktionär (styrelsefunktionär, övrig funktionär inom klubbadministrationen som inom ett LA)
  2. Tävlingsfunktionär (domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, övrig funktionär inom tävlingsverksamheten)
  3. Utbildningsfunktionär (lärare, instruktör, träningsledare, övrig funktionär inom utbildningsverksamheten)
  4. Ungdoms- och studiehandledare samt annan handledare
  5. Avelsråd eller annan funktionär inom avelsverksamheten
  6. Kanslipersonal inom riksorganisationen, distrikt och avdelningar

Som allmän regel gäller att funktionär som föreslås ska ha fungerat inom Svenska Brukshundklubben under en tid av minst fem år.

Utom i undantagsfall utdelas förtjänsttecknet första gången i brons, andra gången i silver och tredje gången i guld till en och samma person. Mellan första, andra respektive tredje tilldelningen ska förflyta en tid av minst fem år.

Handläggning
Motiverad ansökan med angivande av vilken valör som avses insänds på fastställd blankett till förbundskansliet senast 15 januari.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stipendier-utmarkelser/ansokningsblanketter-for-utmarkelser/

Utdelning
Efter beslut om tilldelning översänds förtjänsttecken till vederbörande lokalklubbs-, distrikts- respektive rasklubbsstyrelse för utdelning vid årsmöte eller annat lämpligt tillfälle.