MT 2007 och 2017

MT 2007 OCH 2017

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT2007 är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest (MT) ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper, och uppfödarna ett underlag för det fortsatta avelsarbetet.

Från och med 1 januari 2017 finns två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben:
MT 2007
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/funktionar-mentaltest-2007/
MT 2017
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/mentaltest-2017/

Att arrangera MT/Korning

Som rasklubb inom SBK får SCK inkl. LA arrangera MT2007.
MT2017 arrangeras enbart på några få platser i Sverige och än så länge är det testet inofficiellt.

Arrangör – MT2007

Här hittar du som är arrangör information och blanketter för Svenska Brukshundklubbens mentaltest 2007.

Arrangör
Arrangör är den klubb som hanterar provet. Arrangören är ansvarig för mentalbanan, administration, boka funktionärer och att resultaten redovisas till Svenska Brukshundklubben (SBK). Före provet ska arrangören anmäla provet på SBK Tävling, senast åtta dagar före provdagen. Rätt att arrangera mentaltest har samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar.

Ansökningstid
Arrangör ska lägga in provet i SBK Tävling senast en vecka före provdatum.

Rapportera resultat i SBK Tävling
Från 1 maj 2016 hanteras mentaltest (MT2007) helt, både anmälan och resultatrapportering, via SBK-tävling.

Arrangera korning
I korning ingår ett mentaltest och en exteriörbeskrivning. Det går bra att arrangera varje del för sig, mentaldelen respektive exteriördelen eller båda vid ett tillfälle.

Länk till regler för korning där mentaltest ingår.