Att arrangera Collie-SM

ATT ARRANGERA COLLIE-SM

Collie -SM är rasmästerskap för lång och korthårig Collie.

Arrangeras av LA-områden inom Svenska Collieklubben, ofta i samarbete med en lokal Brukshundklubb.

Följande tävlingar arrangeras vid ett komplett Collie-SM:

 • Officiell utställning inklusive valpar
 • Officiell Lydnadstävling startklass – klass 3
 • Officiell Appellklass Spår och Sök
 • Officiell Spår Lägre, Högre och Elitklass
 • Officiell Sök Lägre, Högre och Elitklass
 • Inofficiell Agilitytävling Hopp och Agility klass samt Final.

Om arrangören har svårigheter med marker, funktionärer eller liknande och ej kan arrangera samtliga klasser SKA följande arrangeras:

Utställning, Elitklass lydnad, Elitklass Spår och Sök samt Agility.

Utställning

Arrangeras för lång och korthårig Collie och genomförs enligt gällande Utställnings- och Championatbestämmelser, https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler–riktlinjer/Utstallnings–och-championatregler/

Lydnad

Är öppen för samtliga hundar, officiella tävlingar. Arrangeras och genomförs enligt gällande Lydnadsprovsbestämmelser, https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/regler-lydnad/

Appell och Brukstävlingar

Är öppen för samtlig registrerade hundar men där kort- och långhårig collie har förtur. Arrangeras och genomförs enligt gällande regler, https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/bruksprovsregler/

Observera att SCK måste stå som arrangör av bruksproven för att de ska räknas som rasmästerskap där våra raser ska prioriteras och de tävlande måste tävla för Svenska Collieklubben.

Agility

Är en inofficiell tävling och är endast öppen för lång och korthårig collie. I övrigt arrangeras tävlingen enligt Bestämmelser för Agilitytävlingar. Tävlingen arrangeras med en hoppklass och en agilityklass med svårighetsgrad motsvarande klass 1 och med hinderhöjd X-large.

De fem bästa ekipagen i hopp respektive agilityklass går vidare till finalklassen. Om ett ekipage kvalificerar sig genom placering bland de fem bästa i både hopp och agility, räknas i första hand den bästa placeringen, om placeringarna är lika räknas placeringen i agilityklass. Ett ekipage kan endast kvalificera sig genom ett godkänt lopp. Finalen genomförs i agilityklass enligt svårighetsgrad klass 2.

Följande inofficiella titlar delas ut vid Collie-SM

 • SM-vinnare utställning långhår
 • SM-vinnare utställning korthår
 • SM-vinnare Lydnad
 • SM-vinnare Bruks
 • SM-vinnare Agility
 • SM-vinnare i Rally
 • Rasmästare startklass – klass 2
 • Appellmästare
 • Rasmästare Lägre-Högre klass
 • Rasmästare nybörjar-avancerad klass

I tävlan om dessa titlar deltar endast svenskregistrerade och svenskägda lång och korthåriga collies. Vid tävlan om dessa titlar utses en 1:a. För samtliga titlar utom utställning utses även en 2:a och 3:a, se vidare regler för detta. För att placeras som 2:a eller 3:a ska kraven som fastställts i reglerna uppfyllas. Om kraven inte uppfylls utses ingen 2:a eller 3:a.

Utöver dessa titlar som är inofficiella ska det i varje officiell tävling utses en 1:a 2:a och 3:a bland samtliga i tävlingen deltagande ekipage. Vid Agilitytävlingen i Hopp och Agilityklass utses en 1:a 2:a och 3:a.

Vandringspris

Ca 2 månader före SM bör arrangören ta kontakt med vinnarna av de vandringspris som finns.

 • Bruks / Lydnad / Agility
 • SCK:s VP SM-vinnare Agility
 • SCK:s VP SM-vinnare Bruks
 • SCK:s VP SM-vinnare Lydnad
 • SCK:s VP SM-vinnare i Rallylydnad
 • Mellersta Norras VP till Bästa Bruksprestation
 • Utställning – Springmist’s VP i Bruksklass

Priser och rosetter

Läs Check lista för SM arrangör Priser och Rosetter.
Det bör finnas en person hos SM-arrangören som har huvudansvaret för samtliga priser och rosetter

Resultatredovisning

Utöver den officiella redovisningen av tävlings/utställningsresultat som skickas till SBK ska arrangören efter avslutat SM fylla i de mallar som finns för resultatredovisning SM och vandringspris utdelade på SM (gäller tävlings/utställningsresultat ej ekonomisk redovisning).

Ifyllda blanketter skickas till sekreteraren i huvudstyrelsen. För att kunna uppdatera SM sidorna på SCK:s hemsida.

Ett ex av resultatredovisningen och vinnare av vandringspris skickas till arkivansvarig.

Mallar:

Ekonomisk redovisning

SM har ett eget BG som ska användas.
Ekonomisk redovisning ska snarast efter avslutat SM sändas till kassör i huvudstyrelsen.
SM-kontot ska senast vid årsskiftet vara redovisat.

SCK:s SM- och Utställningskommitté 2020