VALLNING – händer i höst

Hösten bjuder på många tillfällen för att prova på vallning samt att SCK arrangerar vårt första officiella vallanglagstest (HNAT).

Du hittar våra arrangemang i kalendern http://svenskacollieklubben.se/events/

Vallningsarrangemang nu i höst:
24 oktober Vallningsdag i Mullsjö http://svenskacollieklubben.se/event/valldag-i-mullsjo/
8 november Officiellt Vallanlagstest (HNAT) Mårstensbygård Almunge
http://svenskacollieklubben.se/event/vallanlagstest-i-almunge/
14-15 november Vallhelg Mårtensbygård Almunge
http://svenskacollieklubben.se/event/vallhelg-14-15-11/

Förutom dessa kommande arrangemang så hade vi två arrangemang i september; 19 september i Örnsköldsvik samt 26 september på Mårtensbygård.

Det är så roligt att fler får möjlighet att få prova på vallning och vi hoppas att 2021 fortsätter i samma anda, samt att vi även hittar några fler platser att vara på.

Samtidigt vill vi passa på och efterlysa vallningsbilder med er collie!
Skicka bilder till colliebladet@svenskacollieklubben.se


Priser som skulle delats ut på årsmötet 2020 samt kommande 2021

Under rådande omständigheter gällande Corona så finner styrelsen att helhetslösning behövs för hur priser ska ansökas och delas ut.
HP=Hederspriser VP=Vandringspriser

Styrelsen har därför beslutat följande:

  • På årsmötet 2021 kommer HP och plaketter för 2019 att delas ut
  • VP för 2019 har efter bästa förmåga delats ut till nya ägaren
  • På årsmötet 2022 kommer ansökningsåret för HP och VP utökas till två år: 2020+2021
  • Inga specifika HP eller VP delas därför ut för separat för 2020
  • Kornings- och championplaketter kan ansökas om för 2020 som vanligt
  • Trippeldiplom kan också ansökas om för 2020 som vanligt

Orsaken till att vi inte delar ut några HP eller VP för 2020 är att tävlingsåret har blivit väldigt kort samt att tävlingsutbudet är ojämnt i vårt avlånga land. Genom att utöka nästa ansökningsår till två år; 2020 och 2021, så får ni med tävlingsresultat för 2020 vänta till året därpå.

Colliebladet behöver material

I dessa tider när det mesta är inställt så behöver vi ännu mer hjälp av ni medlemmar. Vi behöver material till colliebladet!

Vad har du och din hund gjort i sommar? Nya äventyr, vandrat, seglat eller bara chillat, bilder och berättelser sökes.

Har du skaffat valp? Var det som du tänkte dig eller vad har förvånat dig? Berätta om din nya bekantskap. Skicka med högupplösta bilder på din nya familjemedlem.

Berätta vad som gör att du älskar rasen collie eller en särskild individ i rasen, vi vill veta.

Maila din berättelse till colliebladet@svenskacollieklubben.se

Årsmötet är genomfört

Under dagarna tre var det nästan 200 medlemmar som var in och röstade på det förenklade digitala årsmöte. Det får man trots allt anse vara en stor andel av SCK:s medlemmar. Det fanns en del som hade problem med fel mejladress, inte kunde logga in och dylikt men med god hjälp av vår medlemsansvariga Lena Ögren samt Fredrik Bruno på SKK så löste det sig och folk kunde gå in och rösta. Tack för det!

Jag som omvald ordförande har inte erhållit något protokoll från SKK än, men det framgår av länken till mötet att resultatet blev att vi har en ny styrelse på plats. Vi tackar alla för förnyat och för nytt förtroende.

Vill även passa på och tacka de två som avgått; Jerker Sundling samt Angelita Nooni. Tack för den tid och allt det ideella arbete ni har lagt för Svenska Collieklubben och dess medlemmar.

Just nu håller vi på och etablerar kontaktuppgifter, ändrar de officiella e-postadresserna och en hel del annat så att alla i den nya styrelsen kan hantera och komma åt alla våra olika kanaler.

Vi ska inom kort konstituera oss och sen hålla vårt första arbetsmöte, för att få ordning på vart vi står och vad vi vill åstadkomma under resterande verksamhetsår. Under rådande omständigheter blir det tyvärr inget fysiskt möte i år utan vi får försöka använda de nya former för digitala möten som många av oss har lärt sig använda – för vår del blir det Teams.

Allteftersom det händer saker lägger vi ut information här på hemsidan och på vår Facebook-sida.

Det som står på agendan just nu är att bestämma datum för utställningarna under 2022, och därmed även bestämma datum för Collie-SM 2022 som ska vara i Helsingborg.

Och så är nya Mentalindex-listor beställda av Katja på SLU. Det är kanske inte så många som kommit med på MH i år, men några är det och då är man nyfiken på hur de olika indexvärdena blev.

Avslutningsvis vill jag personligen tacka för fortsatt förtroende och så önskar jag er alla en härlig skön och lång sommar.

/Kirsten, ordförande

Årsmöteshandlingarna skickade till SKK

Nu är alla handlingar inskickade till SKK inkl. aktuell medlemslista per 31 maj med registrerade e-postadresser. Du hittar handlingarna här på hemsidan inklusive guide till hur du registrerar dig p VoteIt och skaffar ett konto så du kan rösta från den 30/6 kl 9:00 till den 2/7 kl. 22:00.

Du kan gå in och rösta när du vill under dessa 3 dagar.

http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/kallelse-handlingar/

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2020-06-17 >>

Här kommer du till sidan med kallelse och alla handlingar inför klubbens förenklade digitala årsmöte 30/6-2/7 >> http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/kallelse-handlingar/

Alla medlemmar per den 30 maj 2020 ska ha fått kallelsen med mejl eller om ni inte angivit någon e-post i medlemssystemet, har du fått ett brev.

REMISSVAR COLLIEUTREDNINGEN

STYRELSEN HAR SVARAT PÅ SKK:S REMISS

Collieutredningen presenterade i januari 2020 sin slutrapport.
SKK har skickat ut den på remiss till Svenska Collieklubben samt till vår specialklubb Svenska Brukshundklubben med svar till senast 20 maj.

På ett extra styrelsemöte den 6 maj beslutade styrelsen att skicka in följande remissvar till SKK.

Remissvar Collieutredningen >>

Här kan du läsa mer om Collieutredningen och hitta en länk till själva rapporten. http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/skks-collieutredning/