REMISSVAR COLLIEUTREDNINGEN

STYRELSEN HAR SVARAT PÅ SKK:S REMISS

Collieutredningen presenterade i januari 2020 sin slutrapport.
SKK har skickat ut den på remiss till Svenska Collieklubben samt till vår specialklubb Svenska Brukshundklubben med svar till senast 20 maj.

På ett extra styrelsemöte den 6 maj beslutade styrelsen att skicka in följande remissvar till SKK.

Remissvar Collieutredningen >>

Här kan du läsa mer om Collieutredningen och hitta en länk till själva rapporten. http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/skks-collieutredning/

INSTÄLLT…

INSTÄLLT – 2020 blir ett år att minnas…

Årsmötet den 30 mars flyttades till den 30 maj. Nu har styrelsen beslutat att ställa in även detta årsmöte men denna gången har vi inget nytt datum redo. Styrelsens förhoppning är att smittspridningen av Covid-19 lugnar sig lite så att vi under senare delen av sommaren kan få till ett riktigt årsmöte. OM detta kommer att lyckas med detta är det ingen som just nu kan svara på men styrelsen bevakar utvecklingen och återkommer med mer info när vi vet något mer konkret.
Gällande alla priser som skulle delats ut på årsmötet så hoppas vi på ett live-möte med tillhörande prisutdelning. Många priser är inte lämpliga att posta och hur kul är det att få sitt pris på posten?

Collie-SM är också inställt. För första gången sedan 1996 kan Collieklubben inte genomföra något SM alls, som det ser ut just nu. Vi som klubb är beroende av medarrangörer och Helsingborgs BK ville ställa in med tanke på sitt ansvar för sina funktionärer.
SBK har lovat att försöka prioritera att genomföra MH och MT varför södra LA väljer att genomföra det MT de har planerat in den 30 juli med den avgränsningen att enbart deltagare från Skåne får delta.

Alla SCK:s rasspecialer har blivit inställda nu under våren och sommaren. Just nu är det enbart Gimo i september som inte är inställt. Där är det dock med domare från England varför en plan B behövs. Ingen vet när gränserna öppnas igen och det går att flyga igen.
Klubbens utställningsansvariga håller dock på och ansöker om att få flytta utställningarna i både Lidköping (till Öland i september) samt Timrå. Kanske, kanske…

Styrelsen har hållit en del extra styrelsemöten för fatta alla beslut som krävs för att flytta och ställa in årsmöten samt alla våra aktiviteter.
Här är länk till protokollen>>

Tyvärr så kommer klubben inte ifrån alla kostnader för lokaler och annat uppbokat, vilket känns extra tråkigt men 2020 är ett konstigt år som ingen kunde planera för. Å andra sidan är det ganska svårt att använda några pengar, då även SBK har ställt in alla sina konferenser och kongress m.m. och inte mycket händer just nu.

Styrelsen har dock valt att trycka upp det nya Raskompendium som skulle vara klart till den nu inställda Exteriördomarkonferensen (flyttad till 2021), som ni medlemmar då kommer att kunna beställa. Mer info kommer…

Och vårt Collieblad kommer ut även om det inte finns så mycket nytt att berätta om… MANUSSTOPP är den 1 maj så än finns det tid att komma in med en berättelse till redaktionen.
Skicka den i så fall till
colliebladet@svenskacollieklubben.se

Avslutningsvis
Styrelsen kan bara hoppas att vi alla lär oss något av pandemin och dess effekter på samhället, så något gott kommer från detta. Vi ser dock fram emot att vi åter kan träffas och ha roligt med våra hundar; på läger, på träningar, på colliepromenader, på utställningar samt på prov och tävlingar. Tills dess får vi passa på och tillbringa mycket tid med våra hundar i naturen. Varför inte passa på och lära din hund att spåra?

Styrelsen för Svenska Collieklubben

Covid-19 uppdatering 27 mars

2020-03-27
SKK:s Centralstyrelse har beslutat följande:

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure. Läs mer om inställda SKK-evenemang och force majeure.

> (opens in a new tab)”>Länk till SKK >>

Svenska Collieklubben
Klubbens årsmöte som redan är flyttat till den 30 maj, kommer med andra ord inte kunna bli av. Styrelsen återkommer med mer info när vi vet mer.

Inte heller kommer de utställningar eller utbildningar som ligger inom denna perioden att kunna genomföras.
Gäller till och börja med två utställningar; Timrå den 8 maj samt Stockholm den 31 maj.

För ytterligare aktiviteter som ligger i vår kalender kommer respektive arrangör att informera kring. Länk till kalendern >>

Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19

Collieklubben följer utvecklingen och beaktar de senaste riktlinjerna och bestämmelserna gällande arrangemang nu i Corona-tider. Styrelsen har precis genomfört en LA-konferens via Skype där vi bl.a. diskuterade hur vi ska göra med våra kommande inplanerade aktiviteter.

Styrelsen har tyvärr redan beslutat att ställa in vår vår utställning i Lidköping den 2 maj då den Kennelklubb som vi skulle hyra in oss hos, ställde in. SBK och SKK har godkänt att även vi ställer in.

Däremot planeras genomförande av följande aktiviteter:

  • Figurant-utbildning den 3-5 april på Östhammars BK
  • Timrå utställning den 8 maj

Gällande fler arrangemang så meddelar vi här och på Facebook hur vi gör. Rent generellt är det bra att genomföra arrangemang där vi får vara med våra hundar och som är av låg risk, vilket utomhusaktiviteter anses vara.

Här hittar du en kalender med Collieklubbens aktiviteter för 2020 >>

Hämtat från Brukshundklubbens hemsida:
Följande generella rekommendationer ges och de baserar sig på information från Folkhälsomyndigheten.

  • Om du själv känner av symptom eller är orolig för smitta så avstå att delta i aktiviteter.
  • Var noga med hygienen och ha lite tvål och våtservetter med dig alternativt handsprit.
  • Om du är arrangör av ett prov eller tävling där det ingår hantering av föremål, se till att det finns lite tvål och våtservetter alternativt handsprit som tävlings- eller provledaren använder mellan momenten där föremål används.
  • Undvik att ta i hand, även om det ingår i prov- och tävlingsverksamheten.
  • Undvik att röra ansiktet tills du haft möjlighet att rengöra händerna
  • I vår verksamhet håller vi normalt avstånd mellan varandra då vi mestadels har en hund i kopplet så de rekommenderade 1,5 – 2 meter uppfylls.
  • Se till att fika serveras utomhus.

Länk till allmänna råd som SBK tidigare gått ut med >>

Tänk på att vid utomhusaktiviteter verkar smittorisken vara betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder detta i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på utomhusverksamhet för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

> (opens in a new tab)”>Folkmyndighetens råd för riskbedömning >>

Hämtat från Folkmyndighetens hemsida:
För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2 på deras hemsida, följ länken ovan).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Nytt datum för årsmötet 30 maj

Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet.

Nytt datum blir lördag 30 maj i Kumla Folkets Hus.

Ny kallelse kommer.
Årsmöteshandlingarna här på hemsidan kommer att ligga kvar.
Ni som bokat och betalat för fika på årsmötet, vi återkommer. Ni vill väl ha fika även den 30 maj…
Gällande årsmötet – allt är i stort sett samma bara 2 månader senare. Gäller även utdelningen och utnämnandet av plaketter, Hederspriser, Vandringspriser samt Trippeldiplom.

Däremot ställer vi in alla övriga planerade aktiviteter såsom LA-konferens samt tipspromenad, föreläsning och gemensam middag.
Vi håller på och reder ut de ekonomiska bitarna så ni som har anmält och betalt för middag och hotellrum, vi återkommer när vi har hela bilden.


Åtgärder för att hindra spridning av Coronaviruset

Svenska Collieklubben följer noga utvecklingen gällande Coronaviruset. Det arrangemang som vi alla oroar oss för är nästa veckas årsmöte. Vi har även varit i kontakt med SBK (Svenska Brukshundklubben) för att reda ut vad som gäller. Våra stadgar tar inte höjd för situationer likt denna.

Igår fattade CS (SKK:s Centralstyrelse) ett beslut som du kan läsa om i länken nedan. Collieklubben har därför bokat in ett extra styrelsemöte till ikväll torsdag 12 mars för att besluta om i första hand kommande årsmöteshelg.
Så mer information kommer…

https://www.skk mars/sv/?newsitem=167343

Projekt Mentalt Sund Collie är avslutat

Projektgruppen har överlämnat sin slutrapport och styrelsen tackar för 10 år fulla med aktiviteter. Tack för alla möten, allt arbete och slutligen tack för slutrapporten.

Länk till mer om projektgruppens slutrapport >>

Projektet startades 2010 och avslutades nu efter 10 år.
De båda hårlagen har nu Mentalindex för 5 egenskaper.
I rasernas RAS (Rasspecifika avelsstrategier) så ingår numera Mentalindex med mål enligt nedan.

Boka/betala middag lördag 21 mars senast måndag 2 mars

Vi har fått många anmälningar men alla har ännu inte betalat.

Vi stänger bokning av middag måndag 2 mars.
Kostnad 230 kr till
Bankgiro: 178-8777 eller Swish: 1232565836

Ange ditt namn och middag.
Betalning av FIKA på årsmötet söndag 22 mars sker på samma sätt.
är har vi redan stängt för fler bokningar.

Du hittar mer info om aktiviteter lördag 21 mars här >>

Ny fodersponsor 2020-2021

Ny fodersponsor för 2020-2021

Nu har SCK tecknat nytt fodersponsringsavtal med Vafo-Sverige och deras hundfoder BRIT.

Riktigt roligt att åter ha en rikstäckande fodersponsor som sponsrar alla våra utställningar samt Collie-SM inkl. alla tävlingsgrenarna.

Tack till SM- och Utställningskommittén!