Syfte och mål med projektet

Syfte och mål med projektet

Syften har varit:

  • att skapa ett verktyg för uppfödare som underlättar att föda upp hundar med en god mentalitet – mindre rädslor, mer nyfikenhet och lekfullhet, enkelheten i att kunna titta på föräldradjurens indexvärden och lägga ihop dessa samt dela med två.
  • ett verktyg för valpköpare då de letar efter valp, för att enklare hitta en kull med de egenskaper man letar efter.


Mål har varit:

  • att få in mentalindex på SKK Avelsdata
  • att ta fram en certifiering av de kullar som uppfyller vissa krav

Det övergripande målet och syftet med projektet är att vi alla i framtiden ska få en tryggare och mer orädd collie.

Projektgruppen har bestått av Margaretha Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors, under uppstarten deltog även Anita Braxenholm.

Från SLU har Katja Nilsson och Per Arvelius varit ansvariga för projektet och utarbetande av mentalindex.