Årsmötet är genomfört

Årsmötet är genomfört

Lördagen den 26 mars genomfördes SCK:s digitala årsmöte med 53 röstberättigade närvarande.

Protokollet är på justering men vi har en ny styrelse, en ny valberedning samt en motion (nr 8 i handlingarna) som vi ska skicka vidare till SBK, då det handlar om en stadgeändring (samma motion röstades även igenom på årsmötet 2021).

Jag vill tacka för förtroendet som ordförande ytterligare ett år. Vi har fått med oss mål från årsmötet som kräver eftertanke på hur vi kan jobba med dem för att koma vidare i ett antal viktiga, för våra raser, frågor.

Årsmöteshandlingarna ligger kvar här på hemsidan så ni fortsatt kan hitta vilka motioner som vara uppe, budget, mål m.m. Kallelse och handlingar årsmöte 26 mars>>

Det är mycket som ska uppdateras på hemsidan, lösenord och inloggning i alla möjliga system behöver kompletteras osv. Det vi ändrar allra snabbast är att rikta om sekreterar-mailen till vår nya sekreterare Gunilla Andersson så avgående Helén Eimar slipper få dessa mail.

Vill passa på och tacka Stina Johansson och Helén Eimar för era insatser i styrelsen och för klubben. Utan personer som är villiga att lägga många timmar i veckan på sin klubb har vi ingen klubb. Hoppas ni fortsätter vara aktiva i era LA.

Vi kommer rapportera efterhand så ni vet vad som händer!

Ordförande Kirsten Wretstrand

Kommentarer är stängda.