Vad är ett lokalt aktivitetsområde?

Svenska Collieklubben arrangerar olika aktiviteter runt om i hela landet, från centralt håll men de mesta aktiviteterna sker i alla våra Lokala aktivitetsområden (LA).

Svenska Collieklubben består av ett antal lokala aktivitetsområdet – LA. Dessa är för närvarande 7 till antalet samt att vi har ett område som inte fullt ut är ett LA utan går under benämningen arbetskommitté för N Svealand.
Alla LA består av en styrelse som väljs lokal på årsmöten i LA och sedan godkänns av den centrala styrelsen.
Alla LA har även var sin representant i LA-kommittén där kommunikation om vad som händer och sker förs mellan den centrala styrelsen samt LA-områdena.
Vårt avlånga land är som synes på kartan uppdelat i 8 områden från norr till söder: Norra, Mellersta Norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra samt Södra. Är du osäker på vilket LA du tillhör så titta in på Collieklubbens hemsida, där står exakt vilka kommuner som hör till vilket område. LA är geografiskt avskilda men du som medlem kan delta i vilket LA du så önskar. Syftet med LA är att för collieägare arrangera aktiviteter med allt från colliepromenader till officiella utställningar. Varje år arrangeras även Collie-SM där LA turas om att hitta en lämplig plats för detta stora arrangemang.

SCK´s Lokala Aktivitetsområden

Som det ser ut i dagsläget skulle de allra flesta LA-områden behöva förstärkning. Att vara aktiv i ett lokalområde behöver inte alltid betyda en stor ansträngning för dig som aktiv. Hur pass mycket du vill engagera dig bestämmer du helt själv. Kanske känner du att du skulle kunna tänka dig att hjälpa till att anordna en colliepromenad om året med lite korvgrillning, du kanske är väldigt engagerad i en viss hundsport och skulle vilja träna den några gånger tillsammans med någon annan collieägare som tränar samma sport eller så kanske du med en hjälpande hand kan bära priser till lokalområdets utställning en gång per år. Du bestämmer själv och du behöver inte sitta med i LA:ts styrelse för att själv vara aktiv. Känner du att du är rätt person för något av dessa uppdrag så hör av dig till det LA där du kan tänka dig att hjälpa till. Nedan finner du varje LA:s kontaktperson.

Norra: Maria Caxne, norra@svenskacollieklubben.se
Mellersta Norra: Margaretha Carlsson, mellerstanorra@svenskacollieklubben.se
Norra Svealand: Katia Grzechnik, norrasvealand@svenskacollieklubben.se
Södra Svealand: Elisabeth Pettersson, sodrasvealand@svenskacollieklubben.se
Östra: Marie Karlsson, ostra@svenskacollieklubben.se
Västra: Lise-Lotte Häger, vastra@svenskacollieklubben.se
Sydöstra: Christina Johansson, sydostra@svenskacollieklubben.se
Södra: Elisabeth Bauer, sodra@svenskacollieklubben.se

Priser som skulle delats ut på årsmötet 2020 samt kommande 2021

Under rådande omständigheter gällande Corona så finner styrelsen att helhetslösning behövs för hur priser ska ansökas och delas ut.
HP=Hederspriser VP=Vandringspriser

Styrelsen har därför beslutat följande:

  • På årsmötet 2021 kommer HP och plaketter för 2019 att delas ut
  • VP för 2019 har efter bästa förmåga delats ut till nya ägaren
  • På årsmötet 2022 kommer ansökningsåret för HP och VP utökas till två år: 2020+2021
  • Inga specifika HP eller VP delas därför ut för separat för 2020
  • Kornings- och championplaketter kan ansökas om för 2020 som vanligt
  • Trippeldiplom kan också ansökas om för 2020 som vanligt

Orsaken till att vi inte delar ut några HP eller VP för 2020 är att tävlingsåret har blivit väldigt kort samt att tävlingsutbudet är ojämnt i vårt avlånga land. Genom att utöka nästa ansökningsår till två år; 2020 och 2021, så får ni med tävlingsresultat för 2020 vänta till året därpå.

Colliebladet behöver material

I dessa tider när det mesta är inställt så behöver vi ännu mer hjälp av ni medlemmar. Vi behöver material till colliebladet!

Vad har du och din hund gjort i sommar? Nya äventyr, vandrat, seglat eller bara chillat, bilder och berättelser sökes.

Har du skaffat valp? Var det som du tänkte dig eller vad har förvånat dig? Berätta om din nya bekantskap. Skicka med högupplösta bilder på din nya familjemedlem.

Berätta vad som gör att du älskar rasen collie eller en särskild individ i rasen, vi vill veta.

Maila din berättelse till colliebladet@svenskacollieklubben.se

Årsmötet är genomfört

Under dagarna tre var det nästan 200 medlemmar som var in och röstade på det förenklade digitala årsmöte. Det får man trots allt anse vara en stor andel av SCK:s medlemmar. Det fanns en del som hade problem med fel mejladress, inte kunde logga in och dylikt men med god hjälp av vår medlemsansvariga Lena Ögren samt Fredrik Bruno på SKK så löste det sig och folk kunde gå in och rösta. Tack för det!

Jag som omvald ordförande har inte erhållit något protokoll från SKK än, men det framgår av länken till mötet att resultatet blev att vi har en ny styrelse på plats. Vi tackar alla för förnyat och för nytt förtroende.

Vill även passa på och tacka de två som avgått; Jerker Sundling samt Angelita Nooni. Tack för den tid och allt det ideella arbete ni har lagt för Svenska Collieklubben och dess medlemmar.

Just nu håller vi på och etablerar kontaktuppgifter, ändrar de officiella e-postadresserna och en hel del annat så att alla i den nya styrelsen kan hantera och komma åt alla våra olika kanaler.

Vi ska inom kort konstituera oss och sen hålla vårt första arbetsmöte, för att få ordning på vart vi står och vad vi vill åstadkomma under resterande verksamhetsår. Under rådande omständigheter blir det tyvärr inget fysiskt möte i år utan vi får försöka använda de nya former för digitala möten som många av oss har lärt sig använda – för vår del blir det Teams.

Allteftersom det händer saker lägger vi ut information här på hemsidan och på vår Facebook-sida.

Det som står på agendan just nu är att bestämma datum för utställningarna under 2022, och därmed även bestämma datum för Collie-SM 2022 som ska vara i Helsingborg.

Och så är nya Mentalindex-listor beställda av Katja på SLU. Det är kanske inte så många som kommit med på MH i år, men några är det och då är man nyfiken på hur de olika indexvärdena blev.

Avslutningsvis vill jag personligen tacka för fortsatt förtroende och så önskar jag er alla en härlig skön och lång sommar.

/Kirsten, ordförande