Priser som skulle delats ut på årsmötet 2020 samt kommande 2021

Under rådande omständigheter gällande Corona så finner styrelsen att helhetslösning behövs för hur priser ska ansökas och delas ut.
HP=Hederspriser VP=Vandringspriser

Styrelsen har därför beslutat följande:

  • På årsmötet 2021 kommer HP och plaketter för 2019 att delas ut
  • VP för 2019 har efter bästa förmåga delats ut till nya ägaren
  • På årsmötet 2022 kommer ansökningsåret för HP och VP utökas till två år: 2020+2021
  • Inga specifika HP eller VP delas därför ut för separat för 2020
  • Kornings- och championplaketter kan ansökas om för 2020 som vanligt
  • Trippeldiplom kan också ansökas om för 2020 som vanligt

Orsaken till att vi inte delar ut några HP eller VP för 2020 är att tävlingsåret har blivit väldigt kort samt att tävlingsutbudet är ojämnt i vårt avlånga land. Genom att utöka nästa ansökningsår till två år; 2020 och 2021, så får ni med tävlingsresultat för 2020 vänta till året därpå.

Colliebladet behöver material

I dessa tider när det mesta är inställt så behöver vi ännu mer hjälp av ni medlemmar. Vi behöver material till colliebladet!

Vad har du och din hund gjort i sommar? Nya äventyr, vandrat, seglat eller bara chillat, bilder och berättelser sökes.

Har du skaffat valp? Var det som du tänkte dig eller vad har förvånat dig? Berätta om din nya bekantskap. Skicka med högupplösta bilder på din nya familjemedlem.

Berätta vad som gör att du älskar rasen collie eller en särskild individ i rasen, vi vill veta.

Maila din berättelse till colliebladet@svenskacollieklubben.se

Årsmötet är genomfört

Under dagarna tre var det nästan 200 medlemmar som var in och röstade på det förenklade digitala årsmöte. Det får man trots allt anse vara en stor andel av SCK:s medlemmar. Det fanns en del som hade problem med fel mejladress, inte kunde logga in och dylikt men med god hjälp av vår medlemsansvariga Lena Ögren samt Fredrik Bruno på SKK så löste det sig och folk kunde gå in och rösta. Tack för det!

Jag som omvald ordförande har inte erhållit något protokoll från SKK än, men det framgår av länken till mötet att resultatet blev att vi har en ny styrelse på plats. Vi tackar alla för förnyat och för nytt förtroende.

Vill även passa på och tacka de två som avgått; Jerker Sundling samt Angelita Nooni. Tack för den tid och allt det ideella arbete ni har lagt för Svenska Collieklubben och dess medlemmar.

Just nu håller vi på och etablerar kontaktuppgifter, ändrar de officiella e-postadresserna och en hel del annat så att alla i den nya styrelsen kan hantera och komma åt alla våra olika kanaler.

Vi ska inom kort konstituera oss och sen hålla vårt första arbetsmöte, för att få ordning på vart vi står och vad vi vill åstadkomma under resterande verksamhetsår. Under rådande omständigheter blir det tyvärr inget fysiskt möte i år utan vi får försöka använda de nya former för digitala möten som många av oss har lärt sig använda – för vår del blir det Teams.

Allteftersom det händer saker lägger vi ut information här på hemsidan och på vår Facebook-sida.

Det som står på agendan just nu är att bestämma datum för utställningarna under 2022, och därmed även bestämma datum för Collie-SM 2022 som ska vara i Helsingborg.

Och så är nya Mentalindex-listor beställda av Katja på SLU. Det är kanske inte så många som kommit med på MH i år, men några är det och då är man nyfiken på hur de olika indexvärdena blev.

Avslutningsvis vill jag personligen tacka för fortsatt förtroende och så önskar jag er alla en härlig skön och lång sommar.

/Kirsten, ordförande

REMISSVAR COLLIEUTREDNINGEN

STYRELSEN HAR SVARAT PÅ SKK:S REMISS

Collieutredningen presenterade i januari 2020 sin slutrapport.
SKK har skickat ut den på remiss till Svenska Collieklubben samt till vår specialklubb Svenska Brukshundklubben med svar till senast 20 maj.

På ett extra styrelsemöte den 6 maj beslutade styrelsen att skicka in följande remissvar till SKK.

Remissvar Collieutredningen >>

Här kan du läsa mer om Collieutredningen och hitta en länk till själva rapporten. http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/skks-collieutredning/

INSTÄLLT…

INSTÄLLT – 2020 blir ett år att minnas…

Årsmötet den 30 mars flyttades till den 30 maj. Nu har styrelsen beslutat att ställa in även detta årsmöte men denna gången har vi inget nytt datum redo. Styrelsens förhoppning är att smittspridningen av Covid-19 lugnar sig lite så att vi under senare delen av sommaren kan få till ett riktigt årsmöte. OM detta kommer att lyckas med detta är det ingen som just nu kan svara på men styrelsen bevakar utvecklingen och återkommer med mer info när vi vet något mer konkret.
Gällande alla priser som skulle delats ut på årsmötet så hoppas vi på ett live-möte med tillhörande prisutdelning. Många priser är inte lämpliga att posta och hur kul är det att få sitt pris på posten?

Collie-SM är också inställt. För första gången sedan 1996 kan Collieklubben inte genomföra något SM alls, som det ser ut just nu. Vi som klubb är beroende av medarrangörer och Helsingborgs BK ville ställa in med tanke på sitt ansvar för sina funktionärer.
SBK har lovat att försöka prioritera att genomföra MH och MT varför södra LA väljer att genomföra det MT de har planerat in den 30 juli med den avgränsningen att enbart deltagare från Skåne får delta.

Alla SCK:s rasspecialer har blivit inställda nu under våren och sommaren. Just nu är det enbart Gimo i september som inte är inställt. Där är det dock med domare från England varför en plan B behövs. Ingen vet när gränserna öppnas igen och det går att flyga igen.
Klubbens utställningsansvariga håller dock på och ansöker om att få flytta utställningarna i både Lidköping (till Öland i september) samt Timrå. Kanske, kanske…

Styrelsen har hållit en del extra styrelsemöten för fatta alla beslut som krävs för att flytta och ställa in årsmöten samt alla våra aktiviteter.
Här är länk till protokollen>>

Tyvärr så kommer klubben inte ifrån alla kostnader för lokaler och annat uppbokat, vilket känns extra tråkigt men 2020 är ett konstigt år som ingen kunde planera för. Å andra sidan är det ganska svårt att använda några pengar, då även SBK har ställt in alla sina konferenser och kongress m.m. och inte mycket händer just nu.

Styrelsen har dock valt att trycka upp det nya Raskompendium som skulle vara klart till den nu inställda Exteriördomarkonferensen (flyttad till 2021), som ni medlemmar då kommer att kunna beställa. Mer info kommer…

Och vårt Collieblad kommer ut även om det inte finns så mycket nytt att berätta om… MANUSSTOPP är den 1 maj så än finns det tid att komma in med en berättelse till redaktionen.
Skicka den i så fall till
colliebladet@svenskacollieklubben.se

Avslutningsvis
Styrelsen kan bara hoppas att vi alla lär oss något av pandemin och dess effekter på samhället, så något gott kommer från detta. Vi ser dock fram emot att vi åter kan träffas och ha roligt med våra hundar; på läger, på träningar, på colliepromenader, på utställningar samt på prov och tävlingar. Tills dess får vi passa på och tillbringa mycket tid med våra hundar i naturen. Varför inte passa på och lära din hund att spåra?

Styrelsen för Svenska Collieklubben

Covid-19 uppdatering 27 mars

2020-03-27
SKK:s Centralstyrelse har beslutat följande:

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure. Läs mer om inställda SKK-evenemang och force majeure.

> (opens in a new tab)”>Länk till SKK >>

Svenska Collieklubben
Klubbens årsmöte som redan är flyttat till den 30 maj, kommer med andra ord inte kunna bli av. Styrelsen återkommer med mer info när vi vet mer.

Inte heller kommer de utställningar eller utbildningar som ligger inom denna perioden att kunna genomföras.
Gäller till och börja med två utställningar; Timrå den 8 maj samt Stockholm den 31 maj.

För ytterligare aktiviteter som ligger i vår kalender kommer respektive arrangör att informera kring. Länk till kalendern >>