Collie diagnostiserad med PRA

Collie diagnostiserad med PRA

Styrelsen har fått kännedom om att en collie (Brantastigs Glimmer) har blivit diagnostiserad med PRA. PRA är en ärftlig ögonsjukdom, som är ovanlig även om den finns på collie. 
PRA är ett samlingsnamn för flera ärftliga näthinnedegenarativa ögonsjukdomar. 

För många former av PRA är den genetiska orsaken okänd men forskning pågår.

Kontakt är etablerad med uppfödaren och hanhundsägare samt med SBK och forskare vid 
SLU för att få hjälp med hur vi ska gå vidare.  
Hund med PRA får inte gå i avel och SKK avråder även från att använda föräldrarna.

Styrelsen arbetar med frågan och kommer informera efterhand.  

Hur använder man DNA i modern släktforskning? | Centrum för kritiska  kulturarvsstudier, Göteborgs universitet

Kommentarer är stängda.