Mentalindex

msc_300dpi_MENTALINDEX3

Avelsvärdering för mentalitet för långhårig & korthårig collie

I mars 2010 startade Svenska Collieklubben tillsammans med SBK/SKK och SLU ett pilotprojekt för 

”att utveckla ett certifieringssystem ”MENTALT SUND COLLIE” för att därigenom påverka aveln för mentala egenskaper för i första hand den långhåriga collien i positiv riktning”.  

Projektet Mentalt Sund Collie syftar till att få till stånd en rutinmässig avelsvärdering för CB 2012_2_mentalindex_framsidamentalitet för långhårig collie. Projektet kommer att avslutas under 2015. Sedan 2012 använder Collieklubben en inofficiell avelsvärdering baserad på de sammanvägda MH-egenskaper som SKK använder sig av idag.

I ett specialnummer av Colliebladet från 2012 kan du läsa mycket mer om mentalindex.

Mentaltidning om Mentalindex Colliebladet Nr 2 2012

88Har du frågor?
Om du har frågor om avelsvärderingen, index eller enskilda hundars resultat kan du vända dig till projektet@svenskacollieklubben.se.