Mental Rasprofil

SCK har tagit fram en önskeprofil på hur en Collie helst bör agera på en MH-beskrivning. Beakta dock att det är en önskeprofil och att väldigt få hundar lyckas uppfylla den till 100 %.

I tabellen nedan återfinns ett bedömningsprotokoll för MH där colliens rasprofil finns redovisad i form av
[
X ] = Ideal och [ O ] = Godtagbart.

Uppfödarna har ett stort ansvar för att välja föräldradjur som har större möjlighet att få lekglada, socialt trygga hundar utan kvarstående rädslor samt att de är skottfasta.

1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT
hälsning
Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försök Undviker kontakt genom att dra sig undan [ O ] Accepterar kontakt efter flera försök utan att besvara, drar sig inte undan [ X ] Söker kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller
1b.
KONTAKT
samarbete
Följer inte med
trots flera försök
att locka. Provas inte i detta
moment
Följer med, men strävar mot föraren eller mot annat håll [ O ] Följer med men
är oengagerad i testledaren
[ X ] Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c.
KONTAKT
hantering
Avvisar med morrning och/
eller bit försök
Undviker genom
att dra sig undan eller söka stöd
hos föraren
[ O ] Accepterar hantering [ X ] Accepterar, svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a.
LEK 1
leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse [ O ] Leker – startar långsamt blir aktiv [ X ] Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b.
LEK 1
gripande
Griper inte Griper inte direkt, nosar först på föremålet [ O ] Griper tveksamt eller med framtänderna [ X ] Griper direkt med hela munnen Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet
2c. LEK 1 dragkamp Griper inte, drar inte emot Griper tveksamt, släpper, håller,
men drar inte emot
[ O ] Griper, drar emot, men släpper, tar om [ X ] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot – även under den passiva delen – tills testledaren släpper
3a. JAKT förföljande Startar inte eller
når inte in i
banan
Startar men avbryter [ O ] Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer [ X ] [ X ] Startar med hög fart, målinriktat – bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända
3b.
JAKT
gripande
Springer inte fram eller visar inget intresse för
bytet
Griper inte, nosar på föremålet [ O ] [ O ] Griper tveksamt eller med tidsfördröjning [ O ] [ O ] Griper direkt, släpper inom 3 sek [ X ] [ X ] Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4.
AKTIVITET
Är ouppmärk-
sam, ointres-
serad, inaktiv.
[ X ] Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger [ O ] Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar [ O ] Är uppmärksam, aktiv. Vandrar runt efter hand Mycket aktiv. Växlar snabbt aktiviteter
5a.
AVSTÅND LEK
intresse
Engageras inte
av figuranten. Ointresserad
[ O ] Kontroll. Avbrott kan förekomma [ X ] Intresserad, följer figuranten utan avbrott [ O ] Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök 
5b.
AVSTÅND LEK
hot/agg
[ X ] Visar inga hotbeteende [ O ]  Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a del [ O ] ]Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a och 2:a del Visar flera hot- beteende, under momentets 1:a del Visar flera hot- beteende under momentets 1:a och 2:a del
5c.
AVSTÅND LEK
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten. Ointresserad [ O ] Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet [ O ] Går fram till den dolda men talande figuranten [ O ] Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning [ X ] Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d.
Avstånd lek
Leklust
Visar inget
intresse.
Leker inte men
visar intresse.
[ O ] Leker, griper försiktigt, släpper, drar inte emot [ X ] Griper. Kan släppa och ta om. Drar emot [ O ] Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e.
AVSTÅND LEK
Samarbete
Visar inget
intresse
[ O ] Blir aktiv men avbryter. [ O ] Är aktiv med figurant när denne är aktiv [ X ] Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant [ O ] Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a. ÖVERRASKNING Rädsla [ X ] Stannar,
kort stopp
[ O ] Hukar sig och stannar [ O ] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg [ X ]
Visar inga
hot- beteenden
[ O ]
Visar enstaka hot- beteenden (1- 2 st .)
Visar flera hot -beteende Visar flera hot -beteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med aggressiva bett
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går inte fram
i tid
Går fram när föraren sitter på
huk och talar till overallen – lockar på hunden
[ O ] Går fram till overallen när föraren står bredvid [ O ] Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet [ X ] Går fram till overallen utan hjälp
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla [ X ] Ingen tempoföränd-
ring eller
undanmanöver.
[ O ] Liten båge eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna. [ O ] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse [ X ] Inget
ntresse för overallen.
[ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. [ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNS-
LIGHET
Rädsla
[ X ]
Ingen
reaktion eller endast
kort stopp
[ O ]
Hukar sig och stannar.
[ O ]
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Flyr högst 5 meter . Flyr mer än 5 meter .
7b. LJUDKÄNS-
LIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram
i tid.
Går fram när föraren sitter på huk. Talar och lockar på hunden. [ O] Går fram  till
ljudkällan då föraren står bredvid
[ O ] Går fram till ljudkällan då föraren gått hava avståndet. [ X ] Går fram till ljudkällan utan hjälp
7c. LJUDKÄNS-
LIGHET
Kvarstående
rädsla
[ X ] Ingen tempoförändring eller undan-
manöver.
[ O ] Liten båge, eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna [ O ] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNS-
LIGHET
Kvarstående intresse
[ X ] Inget
intresse för skramlet.
[ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle. [ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/Agg
[ O ] Visar inga
hot -beteenden.
[ X ] Visar enstaka (1- 2 st .) hot- beteenden. Visar flera hot- beteende under längre tid. Visar flera hot -beteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/
skärmar
av sig
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. (halva sträckan båda spökena eller hela sträckan ett spöke) [ O ] Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. [ X ] Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. (minst 80% av sträckan båda spökena)
8c.
SPÖKEN
Rädsla
[ X ] Uppehåller
sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
[ O ] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr eller backar längre än kopplets längd.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Går inte fram
Går fram när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. [ O ] Går fram till spöket när föraren står bredvid. [ O ] Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. [ X ] Går fram direkt eller målmedvetet till spöket utan hjälp.
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Går inte fram i tid [ O ] Accepterar kontakt – är helt oengagerad, men drar sig inte undan [ O ] Besvarar kontakt när figuranten bjuder. [ X ] Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt beteende mot figuranten.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. [ O ] Leker, startar långsamt, blir aktiv. [ X ] Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b.
LEK 2

Gripande
Griper inte. Griper inte direkt, nosar först på föremålet. [ O ] Griper tveksamt eller med framtänderna. [ X ] Griper direkt med hela munnen. Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet.
10.
SKOTT
[ X ] Kort kontroll, oberörd [ O ] Avtagande kontroller under lek/passivitet. Oberörd [ O ] Riktar intresse mot skytten återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydlig flykttendens. Avstår skott eller bryter. Berörd, rädd.